Źródła materiałów gotowych do użycia

(aktualizacja 26.03.20)

Edukacja przedszkolna:

Udostępnione przez wydawnictwo Mac PEŁNE publikacje z możliwością wydrukowania dla pięcio- sześciolatków (otwiera się na nowej karcie)

Edukacja wczesnoszkolna:

Dyktanda.net (otwiera się na nowej karcie) -zestaw interaktywnych dyktand

http://www.mlodyhydrolog.pl/ (otwiera się na nowej karcie) Gra – przyroda, wiedza o wodzie

Planeta Energii (otwiera się na nowej karcie) -program edukacyjny Grupy Energa – wiedza i interaktywne zadania o energii elektrycznej

Poznaj wirusa (PDF, rozmiar 1 526KB, otwiera się na nowej karcie z możliwością do pobrania na komputer) Informacje o Koronawirusie przygotowane przez psychologa

Onlinowa szkoła (otwiera się na nowej karcie) – zestaw narzędzi online przygotowany przez grupę nauczycieli – Superbelfrzy na zadania dla uczniów

A zegar tika TIK tak (otwiera się na nowej karcie) – zegary – zbiór ciekawych interaktywnych narzędzia

Genially klasa 2 (genially, otwiera się na nowej karcie) – zbiór interaktywnych ćwiczeń opracowany dla klasy 2 przez p. Anieszkę Papke

Padlet dla uczniów (otwiera się na nowej karcie) – strony z materiałami dla uczniów zebrane na tablicy padlet

Szalone liczby (otwiera się na nowej karcie) – gry matematyczne

Specjalni.pl (otwiera się na nowej karcie) – wiosenne kwiaty – quiz

Materiały udostępnione przez wydawnictwo Mac (otwiera się na nowej karcie)

Klasy 4-8 oraz szkoła ponadpodstawowa:

ORPEG (otwiera się na nowej karcie) – kształcenie zdalne Polaków za granicą, ciekawy (dla małych) głównie bank pomysłów na Włącz Polskę (otwiera się na nowej karcie)

Darmowe wideolekcje z matematyki (otwiera się na nowej karcie) – Pistacja tv

Lektury dla wszystkich (otwiera się na nowej karcie): od klasy I do matury rozszerzonej z języka polskiego

Strona CKE (otwiera się na nowej karcie) – nauczyciel może wybrać arkusze do ćwiczeń z egzaminu ósmoklasisty (otwiera się na nowej karcie) lub arkusze z egzaminu maturalnego (otwiera się na nowej karcie).

Khan Academy (otwiera się na nowej karcie) – po polsku dla wszystkich; nauczyciel zakłada konto, rejestruje swoich uczniów, zadaje im określone filmy do zobaczenia i ćwiczenia do wykonania – widzi jak uczniowie pracują.

Wolne lektury (otwiera się na nowej karcie), dla wszystkich, do czytania we wszystkich formatach i do słuchania

Muzykoteka szkolna (otwiera się na nowej karcie) – dla wszystkich,

Serwis NINATEKA (otwiera się na nowej karcie),

Kopernik w domu (otwiera się na nowej karcie) – eksperymentuj samodzielnie,

Kilkanaście zebranych kanałów na YT, które służą celom edukacyjnym (otwiera się na nowej karcie) z matematyki, historii, nauk przyrodniczych, są też po angielsku,

Przykłady aktywności matematycznych dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej:

Odcinki w graniastosłupach: https://learningapps.org/2315818 (otwiera się na nowej karcie)

Powtórzenie o symetrii (kl. 8): https://learningapps.org/9775769 (otwiera się na nowej karcie)

Działania na ułamkach dziesiętnych (kl. 4): https://learningapps.org/7422124 (otwiera się na nowej karcie)