Prawo autorskie dla nauczyciela

Artykuł „Prawo autorskie a technologia informacyjna – krótki przewodnik dla nauczycieli”

„Teczka z materiałami”- materiały szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli (z możliwością samodzielnej nauki)