Struktura WebQuestu

Struktura WebQuestu jest

dokładnie opisana w dokumencie,

który może być szablonem WebQuestu

link do dokumentu

Omówienie struktury WebQuestu na przykładzie WQ pt. „Warszawa, moje miasto?”

WebQuest Uwagi dla nauczyciela
WebQuest „Warszawa, moje miasto?”
WebQuest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na lekcje technologii informacyjnej (godzin wychowawczych, sztuki, przedsiębiorczości, historii, WOS, geografii) czas wykonania projektu – cały semestr na zajęciach TI oraz w domu
Nauczyciel wpisuje poziom edukacyjny uczniów, dla których przeznacza tę pracę, ewentualnie pisze też przedmiot szkolny lub nazwę zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie mają wykonywać ten WebQuest.
Wprowadzenie
Jesteś Warszawiakiem, jesteś Polakiem, może jesteś z innego dalekiego miejsca w Polsce lub innego kraju, ale mieszkasz w Warszawie lub kiedyś byłeś w tym mieście i chciałbyś poznać je bliżej. Słyszysz różne zdania o tym miejscu na ziemi i jego mieszkańcach, że jest piękne, brzydkie, wspaniałe, okropne, dumne, bohaterskie, radosne, tragiczne, ma lub/nie swój klimat. A co Ty myślisz, czujesz, wiesz mówiąc i myśląc o Warszawie. To są różne Twoje uczucia i odczucia. Ale są też różne bezsporne fakty, np., że Warszawa jest od 1596 r. stolicą Polski, czyli od wieków jest ośrodkiem życia państwowego (politycznego), stanowi siedzibę władz państwowych, przedstawicielstw dyplomatycznych innych państw i organizacji o zasięgu ogólnokrajowym a także była i jest ośrodkiem ważnych wydarzeń naukowych i kulturalnych. Od wieków najważniejsze dla Polski wydarzenia historyczne związane są z tym miastem. Podczas II wojny światowej została zrównana z ziemią i miała przestać istnieć, ale miłość i wola jej mieszkańców pokonały wszystko i odrodziła się na nowo. Masz wspaniałą okazję poznać to wielkie miasto z innej perspektywy, zobaczyć je na nowo, odkryć wiele nowych faktów, miejsc, ludzi i obrazów; może je pokochasz, polubisz na nowo, inaczej. A może, jeśli to się nie stanie, będziesz tylko dobrze poinformowany i będziesz miał własne, niestereotypowe zdanie na temat Warszawy?
Nauczyciel pisze wprowadzenie, które ma zainteresować uczniów i dać ogólne rozeznanie w tym, czego dotyczy WebQuest Ten przykład WebQuestu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oprócz wiedzy, którą zdobędą ma kształtować ich opinie i zmieniać stereotypy, z którymi się dotąd spotykali. Uczniowie młodszych klas np. w szkole podstawowej może będą poznawać miasto poprzez bajki i legendy z nim związane, więc wprowadzenie dla nich musi być inne.
Zadanie
Waszym zadaniem będzie: Odbyć spacer wirtualny po Warszawie, korzystając z publikacji wystawy „Warszawa z lotu orła”, „która ukazuje przestrzeń z perspektywy niedostępnej dla większości mieszkańców, ale niezwykle ciekawej i inspirującej. Zdjęcia lotnicze – jak twierdzi autor dr Marek Ostrowski – stanowią nowy punkt widzenia, a dodatkowo im wyżej, tym bardziej poszerza się horyzont naszej wiedzy o przestrzeni. Zdjęcia mają charakter jednocześnie dokumentu i często dzieła artystycznego. Łącząc w sobie elementy wiedzy i estetyki tworzą niezwykły wizerunek nowoczesnego miasta.”Stworzyć własne strony internetowe (po inspiracji powyższym spacerem i wybraniu grupy i tematu podanego w opisie procesu), pełne Waszych zdjęć, opisów, które po zaprezentowaniu kolegom w klasie zostaną dołączone do szkolnej strony WWW. Popatrzycie na swoje miasto (Warszawa jest miastem każdego, kto ją zna) z lotu ptaka i z własnej perspektywy, zagłębicie się w jej przeszłość, przypatrzycie się uważnie teraźniejszości i pofantazjujecie o przyszłości, a wszystko to skomponujecie we wspaniałej stronie internetowej, która będzie dziełem sztuki webmasterskiej, graficznej, literackiej etc.
W zadaniu nauczyciel określa cel działań uczniów. Jest ono jednocześnie atrakcyjne, zrozumiałe i możliwe do wykonania przez uczniów. W tym przykładzie mając ciekawy temat uczniowie będą tworzyć własne strony internetowe, często już je tworzyli w gimnazjum, więc przy tym projekcie nauczyciel TI zaproponuje tworzenie tych stron w PHP lub we Flashu, lub po rozmowie z uczniami w inny sposób; najlepiej jak zostawi im dowolność jeśli chodzi o sposób wykonania strony; jeśli uczeń robi stronę po raz pierwszy to niech zrobi w HTML, korzystając np. z kaskadowego arkusza styli, jeśli nie niech wybierze inną technikę. Młodsi uczniowie, w zależności od ich umiejętności mogą być poproszeni o wykonanie prezentacji lub/i zredagowanie dokumentu w edytorze tekstu. Koniecznie jednak należy od początku podkreślać, że praca będzie prezentowana kolegom, innym nauczycielom i rodzicom.
Proces Proszę pospacerować po wystawie „Warszawa z lotu orła”. Spacer można rozpocząć od alei warszawskiego zaproszenia lub też od dowolnej innej części wystawy. Spacer wiedzie cyklicznie przez wszystkie części wystawy. Proszę zapoznać się z podpisami umieszczonymi pod zdjęciami. Podczas spaceru będziecie starali się odpowiedzieć sobie i kolegom na pytania: co mnie najbardziej zafascynowało, zdziwiło, zaciekawiło na wybranych zdjęciach, czego dotąd nie spostrzegłem, nie widziałem, nie wiedziałem; jakie są odczucia estetyczne podczas oglądania zdjęć. W których miejscach pokazywanych na zdjęciu byłem osobiście i jak je wówczas postrzegałem, o których miejscach czytałem lub słyszałem opowiadania w rodzinie?Proszę podzielić się na grupy (dwuosobowe):Historycy, którzy udokumentują wybrane przez siebie wydarzenie historyczne, przedstawiając je poprzez obiekty, ulice, posągi i inne dzieła sztuki bądź natury lub skupiając się na wybranym obiekcie (dziele, zabytku, ulicy) przedstawią go od początku jego powstania, aż do dziś.Biolodzy, którzy popatrzą i przedstawią miasto jako miejsce do życia przyjazne (bądź nie) ludziom, zwierzętom, roślinom. Przedstawią parki, aleje, ogrody, akweny wodne. Wskażą jak się kształtowały podczas rozwoju miasta, co jest właściwie zaplanowane i wykonane, a co jest zmorą miasta i ludzi w nim mieszkających.Wizjonerzy, którzy wymyślą, zaprojektują i przedstawią swoją wizję miasta za 50, 100 lat. Mimo, że będzie to ich wizja to przyjmą jakieś własne założenia, przedstawią je i na tej podstawie ich wyobraźnia poszybuje w przyszłość, dając niezmierzone możliwości Warszawie w jej rozwoju.Artyści, pokażą miasto w jego fragmentach, ludziach, sytuacjach, które będą miały znamię symbolu, przesłania. Pokażą dzieła, które są w mieście i ich zafascynowały oraz stworzą własne (na swoją miarę) dzieła sztuki (graficznej, fotograficznej, filmowej, poezję), być może pokażą miejsca związane z kulturalnym życiem miasta, dawniej i dziś.Badacze, naukowcy – skupią się na miejscach i wydarzeniach ważnych z punktu widzenia nauki, gdzie toczy się naukowe życie miasta, ważne laboratoria, uczelnie, wystawy, konferencje. Popatrzą z poziomu „wyższej” nauki w mieście, a także własnego poziomu, gdzie sami uczęszczali i najwięcej się nauczyli: szkoła? klub? muzeum?Politycy, pokażą miasto jako centrum polityczne kraju, kiedyś i dzisiaj. Jako siedzibę władz państwowych, placówek dyplomatycznych, doniosłych wydarzeń międzynarodowych, spraw, które się tu działy i miały wpływ na losy kraju i/lub świataFani (tu np. Stanisława Staszica), jesteście uczniami szkoły, która nosi imię Stanisława Staszica. Była to wielka postać w naszej historii. Wiele miejsc w Warszawie jest związanych z osobą S. Staszica i z jego dziełami. Odnajdźcie te miejsca, udokumentujcie je i przedstawcie na Waszej stronie.Reporterzy dnia codziennego, niech pokażą, opiszą codzienne życie miasta, jego bolączki i sukcesy, życie miasta, w którym sami uczestniczą, jego mieszkańców i idoli, supermarkety i bazarki, ogrody i ogródki, pałace i domki.Każda grupa dostaje konto na serwerze szkolnym, loguje się na nim i przygotowuje do publikowania swoich stron (tworzy odpowiedni folder, nadaje prawa plikom, katalogom – według wskazań umieszczonych na szkolnej stronie internetowej) – jest to tzw. wstępny etap techniczny. Do etapu wstępnego należy wspólne w każdej grupie opracowanie scenariusza strony i harmonogramu wspólnych oraz indywidualnych działań w grupie. Nauczyciel ustala, kiedy taki dokument jako pierwszy pojawi się na stronie każdej grupy. Grupa przedstawia w nim swoje zamierzenia, pomysły, plany. Pojawiają się konkretne nazwiska, miejsca. Należy także ustalić, jaki sprzęt, która grupa wypożyczy ze szkoły – chodzi głównie o aparat cyfrowy oraz kamerę cyfrową. Należy wspólnie ustalić, jakie dodatkowe oprogramowanie będzie potrzebne w pracowni komputerowej podczas realizowania tego projektu.
Uwaga: podczas każdej lekcji będą dostępne fascynujące albumy: „Spojrzenie Warsa” i „Oblicze Sawy” – autor dr Marek Ostrowski, które składają się ze zdjęć lotniczych Warszawy z opisem interpretującym te obrazy. Będzie to dla Was dodatkowe źródło inspiracji i wiadomości.
Polecam również:
strona z dobrymi kursami i skryptami: http://www.kurshtml.boo.pl/
portal PHP – http://wortal.php.pl/
podręcznik PHP – http://pl.php.net/manual/pl/Grupy przystępują do pracy, zbierają materiały, opracowują opisy, fotografują, filmują, malują, odwiedzają, rozmawiają, opisują itp. KONIECZNIE NA BIEŻĄCO publikują wszystko na swoich stronach – będziemy wzajemnie patrzeć na Wasz twórczy wysiłek (ja i koledzy) i ewentualnie zgłaszać życzliwe uwagi np. odnoszące się do przyjazności Waszych stron.
Proszę również korzystać z dołączonej na stronie www.samper.pl mapy Warszawy, na którą popatrzycie z lotu ptaka (podobnie jak w maps.google.com), ale macie na niej do dyspozycji „narzędzia pomiarowe” tzw. Miarkę, dzięki której będziecie mogli policzyć odległości i powierzchnie wybranych obiektów, bądź obszarów.
Proszę prosić również podczas pracy o konsultacje innych nauczycieli lub pana prowadzącego kółko fotograficzne.Wraz z końcem maja zakończycie Wasze prace i zaprezentujecie je przed większą „publicznością” (zgłosicie strony w wyszukiwarkach, zaprezentujecie kolegom z klasy oraz dołączymy je do szkolnej strony)
Opis procesu, czyli kolejnych kroków, które uczeń ma wykonać, aby zrealizować zadanie, uzupełnionego o wykaz źródeł informacji, głównie internetowych, z których należy skorzystać. Przedstawienie uczniowi wykazu źródeł informacji zabezpiecza go przed bezmyślnym dryfowaniem po sieci Internet, oszczędza czas, który może być przeznaczony na analizę materiałów i opracowanie efektu końcowego. Wśród źródeł informacji mogą znaleźć się adresy stron internetowych, adresy pocztowe ekspertów, którzy mogą służyć pomocą, adresy baz danych oraz książki i inne publikacje w postaci niekoniecznie elektronicznej dostępne uczniowi.
W przykładzie:
1) Na punkt 1 należy przeznaczyć co najmniej 2 godz. lekcyjne, nauczyciel powinien inspirować dyskusję uczniów i zachęcać do twórczych rozwiązań.
2) Punkt drugi może mieć przebieg burzliwy, podział może być trudny, może będzie trzeba zmienić profil zadania lub nawet całą grupę, np. zamiast grupy artyści wprowadzić grupę sportowcy lub np. architekci, którzy zajmą się np. mostami Warszawy. Tu bardzo ważna jest rola nauczyciela, który musi działać motywująco i bardzo dobrze współdziałać z uczniami. Nauczyciel musi też zadbać, żeby uczniowie po wybraniu grupy, skupili się na wybranych zagadnieniach, obiektach, wydarzeniach, ludziach, żeby nie chcieli pisać wszystkiego o wszystkim, bo to im potem zaburzy pracę i jak przestaną ogarniać tę pracę to ulegną zniechęceniu.
3) Punkt trzeci jest bardzo ważny do dalszych działań. Uczniowie wraz z nauczycielem powinni zaplanować swoje działania. Oczywiście ich plany mogą w trakcie pracy ulegać pewnym zmianom, ale musi być określony czas, do którego podstawowe decyzje i pomysły mogą ulegać znaczącym zmianom. Można przeznaczyć ok. 2 tygodnie na planowanie, pisanie scenariusza i harmonogramu. Ponieważ pomysły będą się głównie pojawiały poza szkołą, to czas podczas lekcji można poświęcić na sprawy „techniczne” tworzenia stron WWW – tu w zależności od poziomu uczniów nauczyciel uczy ich tego, czego oni potrzebują.
Te wspólne ustalenia są bardzo ważne, gdyż np., jeżeli uczniowie będą potrzebowali specjalistyczne oprogramowanie, to trzeba je będzie na czas projektu doinstalować, np. Flash – wersję trialową, czy program do obróbki filmów.
Należy też z uczniami bardzo dokładnie omówić stawiane przed ich pracą wymagania, podane w kolejnym punkcie.
Bardzo podkreślać własną inicjatywę uczniów i wagę ich własnych dzieł (zdjęć, filmów, opisów).
Kryteria oceny
Merytoryczne:

Ocenę celującą – otrzymują uczniowie z grupy, którzy spełnili wszystko, co jest zawarte w opisie na ocenę bardzo dobrą i dodatkowo zaprezentowali wyjątkowe prace własne – zdjęcia, filmy, opisy, opinie oraz na ich stronie jest wiele elementów dynamicznego projektowania strony (np. wstawki lub strona w PHP).
Ocenę bardzo dobrą – otrzymują uczniowie z grupy, którzy pokazali poprzez swoje dzieło (stronę) siebie jako twórców, potrafili zafascynować odbiorców swojej strony przedstawionymi na niej materiałami: zdjęciami, filmami, opisami – wszystko zostało perfekcyjnie zaplanowane i wykonane, czytający stronę zdobywają poprzez nią dodatkową wiedzę i są oczarowani materiałami na niej zawartymi. Członkowie grupy zaprezentowali własne opinie i materiały (własne prace – zdjęcia, filmy, rysunki, opisy stanowią większość stron), umieszczając zaś materiały pozyskane z obcych źródeł zadbali o prawa autorskie twórców. Grupa bez zastrzeżeń wywiązywała się z kolejnych terminów (będą ogłaszane w trakcie pracy) i przekazała w odpowiednim czasie (koniec maja) całkowicie wykonane zadanie, zaś w prezentacji grupy na zakończenie przedstawiono pełną wyczerpującą informację na dany temat, jasno sprecyzowaną, ustrukturyzowaną z wykorzystaniem technik multimedialnych; W sposób właściwy użyto środków audiowizualnych, jasno i precyzyjnie odpowiedziano na pytania osób, które słuchały prezentacji oraz zaprezentowano odpowiednią do omawianego zagadnienia tzw. „mowę ciała”, zastosowano poprawną dykcję i terminologię. Kolega z grupy poświadczył dobrą współpracę podczas pracy grupy nad tematem.
Uwaga: Technika wykonania strony jest dowolna (HTML, flash, php, java)
Ocenę dobrą – otrzymują uczniowie, którzy na swojej stronie zawarli pełną informację od strony merytorycznej, ale ich strona zawierała niewielkie błędy w odniesieniu do jasności przekazu lub drobne uchybienia techniczne, uczniowie umieją w większości odpowiedzieć na wszystkie zadawane im przez słuchaczy pytania. Dobrze współpracowali w grupie i dbali o prawa autorskie swoje i innych. Nie zawsze udawało się grupie wywiązywać z terminów pośrednich podczas pracy.
Ocenę dostateczną – otrzymują uczniowie, u których na stronie wystąpiły drobne błędy merytoryczne lub informacja o charakterze merytorycznym jest niekompletna, ich prezentacja nie posiada wyraźnej struktury, uczniowie w trakcie prezentacji posługiwali się notatkami, nie potrafili odpowiedzieć na wszystkie zadawane im pytania od słuchaczy.
Techniczne: Wymagania techniczne, jakie powinna spełniać strona edukacyjna ucznia (na ocenę bardzo dobrą).
1. Wszystkie strony w standardzie ISO-8859, polskie litery.
2. Praca przy pomocy stylów (poprawny CSS).
3. Przemyślany dobór słów kluczowych dla wyszukiwarek (META) oraz rejestracja w wyszukiwarkach.
4. Widoczny autor strony (na stronie i wpis w znaczniku META).
5. Bez błędów rzeczowych, merytorycznych, ortograficznych i stylistycznych.
6. Atrakcyjna graficznie.
7. Kulturalne zwracanie się do czytającego stronę.
8. Przyjazna dla użytkownika (wie on, co ma robić, prosty i łatwy system nawigacyjny), dbanie o interes ściągającego stronę (szybko się ściąga).
9. Umieszczona bibliografia (na stronie), przestrzeganie praw autorskich.
Kryteria oceny, które jasno opisują, za co i jak uczeń będzie oceniany. Właściwie w tego typu pracy uczniowie starają się (w mojej szkole) otrzymać ocenę celującą. Już ocena bardzo dobra jest dla nich porażką, dlatego najpełniej są rozpisane te dwie najwyższe oceny.
Niestety nauczyciel musi pilnować, aby systematycznie uczniowie publikowali swoje prace (BARDZO WAŻNE) – max. co dwa tygodnie musi dokładnie sprawdzać (również od strony technicznej) opublikowane prace. Uczniowie czasem chcą „chować” swoje dzieła i dopiero na koniec pokazać je światu. Na to nie można w żadnym wypadku się zgodzić. Praca jest długa (całosemestralna) i zawsze komuś się coś wydarzy, jeśli nie będzie systematycznie publikował. Poza tym nauczyciel i koledzy mogą w trakcie pracy zawsze podejrzeć, co się na niej dzieje i ewentualnie zwrócić autorom uwagę. Czyli ważna jest systematyczna praca i ciągły nadzór nad nią oraz podkreślanie jak ważne są pomysły i własna twórczość uczniów. Podczas końcowej prezentacji stron przed klasą warto też przedstawić zasady tej prezentacji, aby wykorzystać tę okazję do nauczenia uczniów zasad dobrej własnej prezentacji:
Proponowany plan prezentacji strony WWW:
Wypowiedź prezentująca stronę powinna trwać max. 10 min. Powinna być logicznie uporządkowana, ładnie powiedziana. Słowom powinno towarzyszyć pokazywanie odpowiednich stron i/lub źródeł.
Autorzy skierowani są w stronę słuchaczy, nie patrzą na ekran tylko na publiczność.
Proponuję wypowiedź podzielić na część merytoryczną dotyczącą treści strony i część techniczną prezentującą tajniki jej wykonania.
Część merytoryczna: Podanie tematu, dlaczego wybraliśmy ten temat, Czy udało nam się spełnić to co zamierzaliśmy, w jakim stopniu, co zamierzamy w związku z tym na przyszłość? Na co chcemy zwrócić uwagę na naszej stronie, co jest w niej najbardziej wartościowe, co wymaga jeszcze uzupełnienia, dopracowania, Z jakich źródeł korzystaliśmy
Część techniczna Na jakim założeniu podstawowym się oparliśmy (np. HTML na układzie tabeli, ramek, styli, PHP, FLASH, inne), Czy wszystkie wymagania formalne na ocenę b. dobrą spełnia nasza strona, jeśli gdzieś są odstępstwa to jakie i dlaczego, Które z zastosowanych fragmentów strony są przez nas skopiowane, jaki był podział pracy, skąd i czy rozumiem to co włączyłem/łam do swojej strony, a nie jestem jego autorem.
Konkluzja
Idealnie byłoby, aby po tej pracy zmieniło się Wasze uczucie oraz wiedza o mieście stołecznym Warszawie, abyście dalej sami interesowali się swoim miastem i jego życiem, jego przeszłością i rozwojem. Wspaniale byłoby, gdybyście również odkryli i polubili swoje pasje artystyczne, chodzili na wystawy, do teatrów, filharmonii, tworzyli zdjęcia, filmy czy inne dzieła i publikowali je dalej na rozpoczętych podczas tego projektu swoich stronach. Strony te zostaną na szkolnej stronie i będą świadczyły dalej o Was i o Waszym mieście, które na nich przedstawiliście.
Konkluzja, która podsumowuje pracę uczniów i zachęca ich do dalszej pracy.

Proszę skorzystać lub dopasować dla potrzeb swoich uczniów)