eduTIKacja

Trudno nie zauważyć tego, że TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) rozpycha się coraz bardziej w edukacji…Czasami TIK chce dominować (patrz szkolenia dla biznesu). U nas – przyznajemy, że TIK ma bardzo ważną rolę, ale zawsze jednak służebną wobec edukacji. Nie jest nad, nie jest pod, powinno być w jej wnętrzu, w środku…Nasza placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli nosi nazwę Ośrodek Edukacji Informatycznej i ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW – mamy nadzieję, że znajdują u nas wsparcie nauczyciele informatyki, ale nasza Pracownia chce pomagać WSZYSTKIM nauczycielom, którzy chcą włączyć („wessać”) TIK w swoją pracę dydaktyczną. Chcą być nauczycielami 2.0, w drodze ku 3.0…

Opublikowany przez Edutikacja Poniedziałek, 1 lutego 2016

Trudno nie zauważyć tego, że TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) rozpycha się coraz bardziej w edukacji…Czasami TIK chce dominować. U nas – przyznajemy, że TIK ma bardzo ważną rolę, ale zawsze jednak służebną wobec edukacji. Nie jest nad, nie jest pod, powinno być w jej wnętrzu, w środku…
Nasza placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli – Ośrodek Edukacji Informatycznej i ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW – powstał by wspierać nie tylko nauczycieli informatyki, ale by pomagać WSZYSTKIM nauczycielom, którzy chcą włączyć TIK w swoją pracę dydaktyczną.