Trudno nie zauważyć tego, że TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) rozpycha się coraz bardziej w edukacji…Czasami TIK chce dominować. U nas – przyznajemy, że TIK ma bardzo ważną rolę, ale zawsze jednak służebną wobec edukacji. Nie jest nad, nie jest pod, powinno być w jej wnętrzu, w środku…
Nasza placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli – Ośrodek Edukacji Informatycznej i ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW – powstał by wspierać nie tylko nauczycieli informatyki, ale by pomagać WSZYSTKIM nauczycielom, którzy chcą włączyć TIK w swoją pracę dydaktyczną.