Quizy i Testy

Quizy w edukacji – sytuacje dydaktyczne, w których je stosujemy

https://kahoot.com/ platforma do tworzenia quizów online

Kolejna platforma – Quizizz: https://quizizz.com/ – Korzystanie z niej jest bezpłatne, można wyszukiwać quizy przygotowane przez innych nauczycieli, założyć konto i przygotowywać własne quizy. Można zakładać klasy i udostępniać im przygotowane aktywności wyznaczając termin wykonania.

Mentimeter – platforma umożliwiająca tworzenie interaktywnych zadań, pozwalających uaktywnić odbiorców wykładu, czy też prezentacji. Opcja bezpłatna ogranicza tworzenie tylko 3 aktywności/slajdów.

Liveworksheets – platforma pozwala zamienić karty pracy w interektywne, „samosprawdzające się” ćwiczenia