Publikowanie

Padlet (otwiera się na nowej karcie) – narzędzie do publikacji materiałów, umożliwia tworzenie tablic wirtualnych – do 5 w wersji bezpłatnej.

Nauczanie online z pomocą blogu