Od informacji do wiedzy – bezpiecznie w sieci (materiały i ćwiczenia)

Przykłady – materiały –  informacje – pomoce
dla dorosłych i dla dzieci

Blogi dotyczące bezpieczeństwa w sieci:
http://uczymy-bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/  (strona, otwiera się na nowej karcie) Stop cyberprzemocy!  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Blog stworzony w trakcie szkolenia dla nauczycieli województwa mazowieckiego –  kontynuowany

https://akademia.nask.pl/blog.html (strona, otwiera się na nowej karcie) NASK – blog poświęcony bezpieczeństwu w sieci

https://blog-daneosobowe.pl/  (strona, otwiera się na nowej karcie) Blog o danych osobowych

https://odo24.pl/blog (strona, otwiera się na nowej karcie) ODO24 – dzielimy się wiedzą
http://odo.com.pl/ (strona, otwiera się na nowej karcie) Blog informacyjno – edukacyjny Michała Geilke oraz Tomasza Cygana

 Strony dotyczące edukacji cyfrowej online w sieci

http://edukacjamedialna.edu.pl/ (strona, otwiera się na nowej karcie) Edukacja medialna
http://edukacjamedialna.edu.pl/info/jak-korzystac/#slowniczek (strona, otwiera się na nowej karcie) Słowniczek terminów na portalu Edukacja medialna

Dla młodszych
https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z.pdf  (strona, otwiera się na nowej karcie) Bajka o kwarantannie Dorota Bródka

Sieciaki (strona, otwiera się na nowej karcie) Poznaj bezpieczny internet przez naukę i zabawę do wiedzy

Dziecko w sieci (strona, otwiera się na nowej karcie) Kampania „Chroń dziecko w sieci”

Dla starszych
The Web We Want (strona, otwiera się na nowej karcie) [Internet, jakiego chcemy!]
to pouczający podręcznik przeznaczony dla 13–16-latków, który powstał przy udziale młodzieży, napisany przez młodych autorów. Zawartość i podejście mają skłonić do refleksji nad takimi zagadnieniami jak:
prawa i obowiązki, ślady cyfrowe czy reputacja.
To ćwiczenia praktyczne prowokują czytelników do dzielenia się swoimi doświadczeniami i analizowania swoich własnych zachowań w Internecie.
Poradnik dla uczniów (strona, otwiera się na nowej karcie) w czasopiśmie NumaMuma – Jak zostać bloggerem

Kursy i scenariusze ze  stron  dla uczniów nauczycieli i rodziców
Kursy elerningowe (strona, otwiera się na nowej karcie)- dla wszystkich Fundacja Dajemy Dzieciom Silę

Scenariusze zajęć dla nauczycieli (strona, otwiera się na nowej karcie)Scenariusze zajęć – Fundacja Dajemy Dzieciom Silę
Dla rodziców i dzieci (strona, otwiera się na nowej karcie) Domowe Zasady Ekranowe
Bezpiecznie Tu i Tam (strona, otwiera się na nowej karcie) Nauka i zabawa o bezpiecznym korzystaniu z sieci  w rodzinie
Cyfrowa wyprawka (strona, otwiera się na nowej karcie) Portal cyfrowa wyprawka

Skąd czerpać wiedzę:
Europejski podręcznik: Nauczanie o ochronie danych i prywatności (strona, otwiera się na nowej karcie)w szkołach (strona archiwalna)

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych – poradnik
Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z MEN przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych (strona, otwiera się na nowej karcie) w szkołach i placówkach oświatowych.

Broszurki zawierające informacje na temat ochrony danych osobowych oraz przykładowe ćwiczenia i zadania
Broszurka – szkoły podstawowe (strona, otwiera się na nowej karcie)
Broszurka – szkoły ponadpodstawowe (strona, otwiera się na nowej karcie)

Uczymy się z aplikacjami

1.Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania problemu, jako kluczowej kompetencji epoki cyfrowej

Cel ćwiczenia: poznanie narzędzia, za pomocą którego można uporządkować informacje na temat ochrony danych osobowych. Tak przygotowany padlet może służyć jako materiał dla uczniów, w celu zapoznania ich z tematyką, jako zbiór zadań i ćwiczeń do wykonania w domu lub jako zadanie do samodzielnego przygotowania.

Padlet – Przykłady tablic z zakresu cyfrowego bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych

https://pl.padlet.com/ggregor/tdts (strona, otwiera się na nowej karcie)

Bezpieczeństwo danych osobowych – Krasnoludki

https://pl.padlet.com/ggregor/rufus (strona, otwiera się na nowej karcie)

Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat?

https://padlet.com/ggregor/cyfrowy (strona, otwiera się na nowej karcie)

Dbaj o fejs – przygody Fejsmena

https://pl.padlet.com/ggregor/fejsmen (strona, otwiera się na nowej karcie)

Owce w sieci – stare i 9 nowych odcinków

https://padlet.com/ggregor/owce (strona, otwiera się na nowej karcie)

https://padlet.com/ggregor/noweowce (strona, otwiera się na nowej karcie)

Przykładowe tematy realizacji. Uczniowie szukają informacji w sieci i zapisują je w padlecie.

Prywatność w sieci,
Bezpiecznie w sieciowej społeczności,
Dane osobowe i ochrona tożsamości,
Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

2. Jak pracować z uczniami i konstruować ich wiedzę na temat ochrony danych osobowych i prywatności?

Cel ćwiczenia: W tym zadaniu chcemy pokazać, że wiedzę na temat zachowania prywatności i bezpieczeństwa w sieci możemy budować na różne sposoby. Warto komunikować się z uczniami językiem technologii, który jest im bliski oraz dostarczać różnych rodzajów zadań i ćwiczeń.

Ćwiczenia sprawdzające w learningApps

https://learningapps.org/watch?v=pwtuyq1at (strona, otwiera się na nowej karcie) Rodzaje danych osobowych – Grupowanie w tabelce

https://learningapps.org/watch?v=p858qgqv3 (strona, otwiera się na nowej karcie) Niebezpieczne pytania i bezpieczne odpowiedzi – Dobieranie w pary

https://learningapps.org/view665391 (strona, otwiera się na nowej karcie) Hasła o ochronie danych osobowych – Wisielec

https://learningapps.org/watch?v=pyhug9jaa (strona, otwiera się na nowej karcie) Bądź bezpieczny w sieci – Quiz

https://learningapps.org/watch?v=pyhug9jaa (strona, otwiera się na nowej karcie) Ochrona danych osobowych – Quiz

https://learningapps.org/view563530 (strona, otwiera się na nowej karcie) Korzystaj z sieci bezpiecznie! – Grupowanie

https://learningapps.org/watch?v=pwtuyq1at (strona, otwiera się na nowej karcie) Kategorie danych osobowych – Grupowanie

https://learningapps.org/watch?v=p5xwix6ca (strona, otwiera się na nowej karcie) Prywatność w sieci – Krzyżówka

https://learningapps.org/view735770 (strona, otwiera się na nowej karcie) Rodzaje danych – Odkrywanie obrazka