konKURS „WebQuest w Webuzzie”

Planując konKURS chcieliśmy z jego pomocą stworzyć (a właściwie uzupełnić) bogatą bazę wartościowych WebQuestów. Zależało nam na ich jakości, a także na tym, by jak największa liczba nauczycieli zdobyła umiejętność tworzenia, publikowania i wykorzystywania takich projektów.

Czym jest WebQuest? Co to jest Webuzz?

WebQuest jest metodą nauczania, w której stawia się na samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia oraz na korzystanie głównie z informacji znalezionych w Internecie. Od strony technicznej WebQuest jest odpowiednikiem instrukcji dla ucznia, którą opracowuje nauczyciel przed przystąpieniem do pracy metodą projektu i którą publikuje w postaci strony WWW. Jest jedną z metod uczenia się, inspirowaną konstruktywistycznym podejściem do kształcenia, zakładającym, że to sam uczeń buduje swoją wiedzę, że zdobywanie wiedzy zachodzi w głowie ucznia, nauczyciel jedynie go prowadzi i stwarza uczniom tylko możliwość działań poznawczych wykorzystując do pozyskiwania informacji Internet i jego zasoby.

Webuzz to program, który w pozwoli nauczycielowi stworzyć i opublikować w Internecie stronę z WebQuestem w prosty i bezstresowy sposób.

Organizatorami konkursu byli: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) odpowiedzialny za merytoryczną część konKURSU oraz Microsoft sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie będący patronem technicznym konKURSU. Obie firmy z bogatym doświadczeniem niezbędnym do realizacji tego typu przedsięwzięć.

Korzyści z wzięcia udziału w konKURSIE

Nauczyciele, którzy zdecydowali się wziąć udział w konKURSIE – poza oczywistą satysfakcją ze zdobytej wiedzy i nowych umiejętności –  mogli zdobyć także nagrody. Wszyscy uczestnicy, którzy  za swój WebQuest otrzymali:

  • zaświadczenie o ukończonej formie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów;
  • zaświadczenie o publikacji wydane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz Partnerstwo dla Przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>