Konsultanci

Kierownik Pracowni

Małgorzata Rostkowska

Główne zagadnienia, w których się specjalizuje:

Informacje o prowadzonych konsultacjach

Nauczyciele konsultanci:

Dorota Janczak

Główne zagadnienia, w których się specjalizuje:

 • wykorzystanie TIK w kształceniu dzieci najmłodszych (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym),
 • TIK a edukacja medialna (min. tworzenie podcastów, filmów animowanych, filmów ze zdjęć, prezentacji, plakatów i komiksów),
 • szeroko rozumiany e-learning
 • projekty wspierane przez TIK
 • narzędzia Web 2.0 w edukacji

Informacje o prowadzonych konsultacjach

Ewa Kędracka

Główne zagadnienia, w których się specjalizuje:

 • Jakość w edukacji
 • Co to znaczy  „dobra edukacja”, „dobra szkoła”? („standardy jakości”, kryteria, wymagania, wskaźniki… )
 • Po czym poznajemy, jaka jest szkoła, edukacja? (badania edukacyjne, m.in. PISA, diagnostyka edukacyjna, w tym EWD, ewaluacja, w tym autoewaluacji, potwierdzenia („certyfikaty”) jakości…)
 • Co robić, aby ją zapewnić jakość edukacji, jakość pracy szkoły ? (TQM, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą, zarządzanie w oświacie, nadzór pedagogiczny…)
 • Kształcenie zawodowe

Informacje o prowadzonych konsultacjach

Witold Kranas

Główne zagadnienia, w których się specjalizuje:

 • programowanie: Logo, Pascal, tworzenie pokazów w Logomocji,
 • arkusz kalkulacyjny,
 • wspieranie kadry kierowniczej szkół,
 • astronomia,
 • jak nauczać informatyki w gimnazjum?
 • zapraszamy do czytania comiesięcznych felietonów

Informacje o prowadzonych konsultacjach