E-czasopisma

Trendy – interenetowe czasopismo edukacyjne

Kwartalnik poświęcony nowoczesnej edukacji, nowym koncepcjom, ideom i pomysłom. Kieruje się hasłem “Teoria- Praktyka – Rozwiązania”.

www.trendy.ore.edu.pl/@Glowna


 

EduFakty

Miesięcznik stara się być rzecznikiem nowych technologii w edukacji. Pragnie służyć informacją prawną i pomagać nauczycielom poruszać się w meandrach awansu zawodowego. A przede wszystkim informować, komentować i przedstawiać różne wizje oświaty.

http://edufakty.pl/


E-mentor

E-mentor to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie – zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Ukazuje się 5 razy w roku: w lutym, kwietniu, czerwcu, październiku i grudniu.

http://www.e-mentor.edu.pl/


This work is licensed under a Creative Commons Attribution By license.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>