Dokumenty eduTIKacyjne

To dokumenty – drogowskazy o kluczowym znaczeniu dla wszelkich przedsięwzięć w edukacji europejskiej i polskiej. Warto je czytać, warto wyciągać z nich wnioski i czerpać inspiracje do działań, warto się na nie powoływać w podejmowanych projektach.

Projekt „Cyfrowa Szkoła”:

Propozycje standardów przygotowania nauczycieli w zakresie TIK,
dostępne na stronie prof. Sysły (i stare, i nowe):
http://mmsyslo.pl/Edukacja/Dokumenty/Standardy-przygotowania-nauczycieli

W.Kołodziejczyk i M.Polak „Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia:
http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2011/11/edukacja_kolodziejczyk-polak_internet.pdf

Mobilna edukacja (podręcznik dla nauczyciela, podręcznik dla ucznia)
http://edustyle.pl/mobilna-edukacja

Podręcznik po oprogramowaniu społecznościowym (w edukacji wyższej)
http://www.cel.agh.edu.pl/polska-wersja-podrecznika-po-oprogramowaniu-spolecznosciowym/

Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie : wytyczne / red. Jesús Lau.
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=80614&from=publication&

W języku angielskim:

raport Eurydice 2011
Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011 Edition
jest dostępna w języku angielskim, francuskim I niemieckim na stronie internetowej Eurydice:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php

The Rise of K12 Blended Learning
http://www.innosightinstitute.org/innosight/wp-content/uploads/2011/05/The-Rise-of-K-12-Blended-Learning.pdf

Aspekty administracyjne funkcjonowania cyfrowej szkoły
http://www.emergingedtech.com/2010/11/5-internet-technologies-that-school-administrators-need-to-know-about/

10 internetowych narzędzi, o których powinni być poinformowani nauczyciele
http://www.emergingedtech.com/2011/09/10-internet-technologies-educators-should-be-informed-about-2011-update/


INNE

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”)

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia si
ę przez całe życie
(w tym kompetencje informatyczne)

Polskie standardy przygotowania nauczycieli w zakresie TIK (stare i nowe)

Badania PISA 2009 nt. ICT PISA 2009 Results: Students On Line Digital Technologies and Performance (Volume VI)

Najnowszy raport sieci  Eurydice z 2011 r.  (powstały na bazie oraz TIMSS 2007) „Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie” pełny raport w j.ang.
Informacja o raporcie w j.pol.

Raport Młodzi i media – raport otwarty

Raport Młodzi 2011

W sierpniu 2011 roku na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został opublikowany dokument „Nowe technologie w edukacji, opracowany przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, prezentujący kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>