«

»

sty
02

Zapraszamy na konsultacje!!!!

My, nauczyciele konsultanci z Pracowni Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego przypominamy wszystkim nauczycielom z Mazowsza i Warszawy u progu Nowego 2017 Roku…

Nie na darmo nasze stanowisko nazywa się „nauczyciel konsultant” – konsultacje to nasze podstawowe zadanie zawodowe.

Co prawda mamy wyznaczone oficjalnie terminy konsultacji, ale traktujemy je bardzo elastycznie i jesteśmy gotowi dostosować się do każdego nauczyciela, który oczekuje od nas pomocy, dobrej rady, rozmowy zawodowej…. Wystarczy zadzwonić i/lub nawiązać łączność mailową, aby uzgodnić termin (także mocno popołudniowy) i tematykę potrzebnych konsultacji indywidualnych i/lub zespołowych.

Serdecznie zapraszamy do wykorzystania tej formy doskonalenia zawodowego!

Małgorzata Rostkowska mrostkow@oeiizk.waw.pl
Dorota Janczak dorota@oeiizk.waw.pl
Ewa Kędracka ewak@oeiizk.waw.pl
Witold Kranas witek@oeiizk.waw.pl

Tel. 22 626 83 90 (lub 91)