«

»

kwi
01

Seminarium eksperckie – szanse i zagrożenia TIK dla dzieci najmłodszych

Polskie Centrum Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK) we współpracy z Fundacją Orange zorganizowało kolejne seminarium eksperckie pt.:
Szanse i zagrożenia związane z udostępnianiem mediów elektronicznych dzieciom w wieku przedszkolnym
Seminarium odbyło się się 31 marca 2016 (czwartek) w Warszawie, w Faktycznym Domu Kultury, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 12, w godzinach 10.00 – 12.30.
Program spotkania był bardzo interesujący:

1. Szanse i zagrożenia związane z nowymi mediami dla dzieci w wieku przedszkolnym
- Dr Michał Klichowski, UAM (jest on współautorem świetnego artykułu: Technologie_informacyjno-komunikacyjne…)

2. Jak małe dzieci korzystają z internetu i nowych mediów w świetle badań
- Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci Niczyje

3. Jak i kiedy udostępniać dzieciom urządzenia elektroniczne – wytyczne dla rodziców
- Łukasz Wojtasik, Fundacja Dzieci Niczyje

4. Internet zabawek (Internet of Toys) – Anna Rywczyńska, NASK

5. Jak edukować dzieci w wieku przedszkolnym o internecie? Projekty edukacyjne
Necio.pl i „Zostań znajomym swojego dziecka” – Małgorzata Ćwiek, Fundacja Dzieci
Niczyje, Julia Gursztyn, NASK

Seminarium adresowane było do osób, które:
- pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzicami,
- interesują się tematyką bezpieczeństwa online.
Udział w seminarium był bezpłatny. Decydowała kolejność zgłoszeń – sala była wypełniona po brzegi… Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne.

Obiecujemy wkrótce podzielić się z Państwem informacjami, doświadczeniami i wrażeniami z tego ciekawego spotkania.